Визначення місця проживання дитини-нова судова практика

Визначення місця проживання дитини-нова судова практика

Тривалий час при розгляді справ про визначення місця проживання малолітньої дитини в судах України існувала практика буквального розуміння та неухильного дотримання принципу 6 Декларації прав дитини, прийнятої 20.11.1959 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, де зазначено, що «малолітня дитина не повинна, окрім тих випадків, коли наявні виключні обставини, бути розлучена зі своєю матір’ю». Сліпо дотримуючись цього принципу судді часто виносили...

Далі