Індивідуальні особливості статуту товариств за новим ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ч.1

Опубликовано Июль 9, 2018 в Корпоративное право, Публикации

Індивідуальні особливості статуту товариств за новим ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ч.1

17 червня 2018 року набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – Закон), що передбачає не тільки обов’язкові норми, які мають бути зазначені у статуті товариства, а і певні індивідуальні особливості, які учасники мають можливість передбачити у статуті на свій розсуд.

Всі ці особливості, які учасники товариства мають можливість внести за своєю спільною згодою, та які я умовно розділив на блоки, буде викладено декількома статтями.

Таким чином, перший блок індивідуальних особливостей статуту товариства викладено нижче.

Права та обов’язки учасників товариства

Згідно з Законом статутом обов’язково мають бути передбачені такі права та обов’язки учасників Товариства:

— брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому Законом та статутом товариства;

— отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;

— брати участь у розподілі прибутку товариства;

— отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

— дотримуватися статуту;

— виконувати рішення загальних зборів учасників товариства.

Індивідуальні особливості, які можуть бути передбачені статутом товариства стосовно прав та обов’язків учасників:

— зобов’язання не бути учасником та/чи посадовою особою конкуруючого суб’єкта господарювання;

— право на отримання послуг/робіт товариства безоплатно тощо.

Придбання, відчуження, оплата частки учасника товариства

Згідно з Законом учасники товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

Учасники мають право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі оплатно або безоплатно іншим учасникам або третім особам та надавати її у заставу.

При виході учасника з товариства вартість частки визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників пропорційно до розміру частки такого учасника.

Зобов’язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов’язанням із передачі іншого майна.

При цьому Закон надає учасникам право визначити відсутність переважного права на придбання частки або передбачити статутом наступне:

— порядок реалізації переважного права на придбання частки (частини частки), що продається;

— порядок розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками товариства;

— порядок відмови від реалізації переважного права на придбання частки (частини частки) учасників товариства.

Також учасники мають право визначити, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

Щодо виходу учасника з товариства, то учасники мають можливість індивідуально визначити:

— строки проведення розрахунків з учасником, який виходить з товариства, відмінні від Закону;

— порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з таким учасником;

— порядок вибору суб’єкта оціночної діяльності.

Автор статті: адвокат АО «Проскура Ковальов та Партнери», Олександр Корнієць.

Тел.: +38(044) 338-90-99
Тел.: +38(067) 443-36-38