Індивідуальні особливості статуту товариств за новим ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ч.3

Опубликовано Август 6, 2018 в Корпоративное право, Публикации

Попередній другий блок індивідуальних особливостей статуту Товариства включав в себе особливості органів управління Товариства.

Третій та останній блок індивідуальних особливостей Статуту Товариства, які учасники Товариства мають можливість внести до Статуту за своєю спільною згодою включає:

Виплата Дивідендів учасникам Товариства

Законом передбачено, що дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, але товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв’язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства;

2) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

В індивідуальному Статуті учасники можуть визначити будь-які періоди за який виплачуються дивіденди, наприклад, рік, місяць. Також учасники мають можливість визначити період протягом якого дивіденди не виплачуються або граничний відсоток чистого прибутку товариства, за рахунок якого виплачуються дивіденди, тощо.

Учасники можуть передбачити додаткові умови, окрім визначених законом, за яких загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди не можуть виплачуватися, наприклад, до досягнення певного рівня розвитку, прибутковості,  відкриття певної кількості філій, тощо.

Інші окремі питання, які можуть індивідуально визначатися у Статуті

Учасники мають можливість розширити перелік документів, які товариство зобов’язане зберігати та до яких товариство зобов’язане надавати доступ учасникам. Окрім визначених законом (протоколи зборів органів управління, положення, аудиторські висновки, бухгалтерські документи, документи на майно тощо), можна передбачити, наприклад, зберігання звітів окремих осіб, протоколів нарад,  листування з окремими органами або контрагентами тощо.

Закон визначає значним правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу. Учасники можуть відносити до значних й інші  правочини в залежності від вартості предмету правочину чи інших критеріїв, та визначити порядок надання згоди на їх укладання. Наприклад, відчуження окремих матеріальних цінностей, об’єктів (прав на об’єкти) інтелектуальної власності, визначити максимальну суму договору, тощо.

У Статуті учасники можуть визначити порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість та розширити, визначений законом, перелік осіб правочини з якими будуть правочином із заінтересованістю. При цьому законом визначено: «якщо статутом не визначено порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, правочин укладається у звичайному порядку.»

Індивідуальні особливості статуту товариств за новим ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ч.2

Автор статті: адвокат та бізнес-медіатор, Олександр Корнієць.

Тел.: +38(044) 338-90-99
Тел.: +38(067) 443-36-38