Індивідуальні особливості статуту товариств за новим ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ч.2

Опубликовано Июль 27, 2018 в Корпоративное право, Публикации

Індивідуальні особливості статуту товариств за новим ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ч.2

Попередній перший блок індивідуальних особливостей статуту товариства включав в себе права та обов’язки учасників товариства та придбання, відчуження, оплата частки учасника товариства.

Другий блок індивідуальних особливостей статуту товариства, які учасники товариства мають можливість внести до Статуту за своєю спільною згодою включає:

Особливості органів управління товариства

Згідно з Законом кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства. Закон встановлює перелік питань рішення з яких приймається загальними зборами учасників (виключна компетенція загальних зборів), наприклад, обрання виконавчого органу, внесення змін до статуту, ліквідація товариства. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом або статутом товариства, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

2) на вимогу наглядової ради товариства;

3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

Але законодавець надав учасникам право передбачати інший розподіл голосів учасників, ніж пропорційно розміру частки, наприклад, учасник з часткою 70% може мати 4 голоси, учасник з часткою 20 % – 3 голоси, учасник з часткою 10% – 2 голоси.

До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення будь-яких питань, а не лише визначені Законом, наприклад, рішення про продаж (відчуження) програмного забезпечення, виробничої лінії тощо

Учасники можуть розширити перелік ініціаторів проведення загальних зборів, наприклад, ініціатива учасника, незалежно  від частки у статутному капіталі.

Закон передбачає, що Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання відповідного поштового повідомлення з описом вкладення. Але учасникам надано право визначити інший спосіб повідомлення, наприклад, електронна пошта, Skype, Viber тощо.

Закон визначає строки, які можуть бути змінені учасниками у Статуті для:

  • Направлення повідомлень учасникам про загальні збори, які проводяться за ініціативою учасника.
  • Строк повідомлення учасників про збори не менш ніж за 30 днів;
  • Про внесення змін до порядку денного загальних зборів не менше ніж за 10 днів.

За Законом виконавчий орган (або інший орган, які учасники визначили в Статуті) товариства зобов’язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час. Але Учасники в індивідуальному статуті мають право передбачити направлення документів засобами електронної комунікації або визначити час та місце ознайомленні з документами в іншій країні.

Закон передбачає спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного при проведенні загальних зборів, але надає право передбачити можливість проведення загальних зборів у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів одночасно.

Законом визначено питання, за якими рішення приймаються одностайно та ¾ голосів, з інших – простою більшістю. Але учасники мають право встановити іншу кількість голосів (але не менше, ніж більшість голосів), необхідну для прийняття рішень, крім рішень, які відповідно до  Закону приймаються одностайно.

Закон надає право загальним зборам приймати рішення шляхом опитування, визначає ініціаторів опитування (будь-який учасник, або виконавчий орган), окремі процедурні моменти (відправлення запитів поштою), строки, хоча і визначає питання рішення з яких не може бути прийняте шляхом опитування. При цьому Закон надає можливість:

  • Передбачити в статуті заборону проведення опитування;
  • Визначити додаткові питання рішення з яких не може бути прийняте шляхом опитування;
  • Визначити інших ініціаторів опитування, наприклад, учасник який володіє 50-ма відсотками голосів;
  • Передбачити надсилання запитів та відповідей засобами електронної комунікації;
  • Визначити інші питання процедури проведення опитування.

Новим Законом Учасникам надано право (не обов’язок) утворення наглядової ради. Порядок діяльності, компетенція, кількість членів, порядок їх обрання та припинення повноважень, а також розмір винагороди членів наглядової ради учасники визначають самостійно у Статуті.

Учасникам надано право змінити назву одноосібного виконавчого органу («директор»). Наприклад: голова,  керуючий, лідер, князь. Учасникам надано право обрати назву колегіального виконавчого органу та його голову також на власний розсуд, а не як визначено Законом («дирекція» та «генеральний директор»).

Індивідуальні особливості статуту товариств за новим ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ч.1

Автор статті: адвокат АО “Проскура Ковальов та Партнери”, Олександр Корнієць.

Тел.: +38(044) 338-90-99
Тел.: +38(067) 443-36-38